Prawo cywilne

 

 

NIERUCHOMOŚCI

 

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Radców Prawnych Mariusz Adamczyk, Tomasz Gruszka spółka partnerska obejmują swym zakresem wszelkie zagadnienia dotyczące nieruchomości. Przede wszystkim dla klientów Kancelarii zapewniana jest obsługa prawna transakcji, których przedmiotem jest obrót nieruchomościami. W zakres świadczonych usług wchodzi także analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie projektów umów oraz reprezentacja klientów Kancelarii w trakcie negocjacji kontraktów.

Oprócz obsługi prawnej związanej z obrotem nieruchomościami, Kancelaria Radców Prawnych Mariusz Adamczyk, Tomasz Gruszka spółka partnerska reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości, doradza i przygotowuje umowy w zakresie korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, a ponadto świadczy pomoc prawną dla zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych.

 

ZOBOWIĄZANIA

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów cywilnoprawnych, ich wypowiadaniem, rozwiązywaniem lub odstępowaniem od wiążących kontraktów. Dla Klientów Kancelarii dokonywana jest analiza prawna postanowień umownych i wzorców umownych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa. W zakres świadczonych usług wchodzi także przygotowywanie ogólnych warunków umów, regulaminów, a także innych dokumentów regulujących sytuację prawną Klientów Kancelarii.

Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów w sprawach sądowych w zakresie zabezpieczeń prawnych wierzytelności, odzyskiwania wierzytelności, a także dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz o zadośćuczynienie.

 

PRAWO SPADKOWE

 

Działalność Kancelarii Radców Prawnych Mariusz Adamczyk, Tomasz Gruszka spółka partnerska koncentruje się także na udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego. Klientom Kancelarii zapewniane jest doradztwo prawne w sprawach związanych z dziedziczeniem spadku, odpowiedzialnością spadkobierców za długi spadkodawcy, czy też udzielana jest pomoc prawna w sprawach związanych ze sporządzaniem, odwoływaniem i kwestionowaniem ważności testamentów. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach sądowych dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, czy też w sprawach związanych z roszczeniem o zachowek.

 

PROCESY CYWILNE

 

Kancelaria Radców Prawnych Mariusz Adamczyk, Tomasz Gruszka spółka partnerska reprezentuje swoich Klientów w procesach cywilnych na terenie całego kraju. W szczególności dotyczy to dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jak również zapłaty wierzytelności wynikających z umów cywilnoprawnych oraz dochodzenia innych roszczeń wynikających z prawa cywilnego.

NIERUCHOMOŚCI
ZOBOWIĄZANIA
PRAWO SPADKOWE
PROCESY CYWILNE
 
 

ul. Bolesława Prusa 37/3

43-300 Bielsko-Biała

 

tel.: +48 733 594 087

tel.: +48 608 815 766

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl

 

NIP: 547-217-51-52

REGON: 366863230

ul. 3 Maja 4/11

43-400 Cieszyn

 

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl