Prawo cywilne - NIERUCHOMOŚCI

 

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Radcy Prawnego Mariusz Adamczyk obejmują swym zakresem wszelkie zagadnienia dotyczące nieruchomości. Przede wszystkim dla klientów Kancelarii zapewniana jest obsługa prawna transakcji, których przedmiotem jest obrót nieruchomościami. W zakres świadczonych usług wchodzi także analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie projektów umów oraz reprezentacja klientów Kancelarii w trakcie negocjacji kontraktów.

Oprócz obsługi prawnej związanej z obrotem nieruchomościami, Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Adamczyk reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości, doradza i przygotowuje umowy w zakresie korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, a ponadto świadczy pomoc prawną dla zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych.

 
 

ul. Bolesława Prusa 37/3

43-300 Bielsko-Biała

 

tel.: +48 733 594 087

tel.: +48 608 815 766

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl

 

NIP: 547-217-51-52

REGON: 366863230

ul. 3 Maja 4/11

43-400 Cieszyn

 

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl