Prawo cywilne - ZOBOWIĄZANIA

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów cywilnoprawnych, ich wypowiadaniem, rozwiązywaniem lub odstępowaniem od wiążących kontraktów. Dla Klientów Kancelarii dokonywana jest analiza prawna postanowień umownych i wzorców umownych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa. W zakres świadczonych usług wchodzi także przygotowywanie ogólnych warunków umów, regulaminów, a także innych dokumentów regulujących sytuację prawną Klientów Kancelarii.

Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów w sprawach sądowych w zakresie zabezpieczeń prawnych wierzytelności, odzyskiwania wierzytelności, a także dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz o zadośćuczynienie.

 
 

ul. Bolesława Prusa 37/3

43-300 Bielsko-Biała

 

tel.: +48 733 594 087

tel.: +48 608 815 766

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl

 

NIP: 547-217-51-52

REGON: 366863230

ul. 3 Maja 4/11

43-400 Cieszyn

 

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl