Usługi

 

Świadczenie usług prawnych przez Kancelarię Radców Prawnych Mariusz Adamczyk, Tomasz Gruszka spółka partnerska obejmuje między innymi:

 

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;

 • sporządzanie opinii i analiz prawnych;

 • prowadzenie pełnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym obsługi korporacyjnej spółek handlowych;

 • przygotowywanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym, ogólnych warunków umów, projektów porozumień, regulaminów;

 • przygotowywanie pism, wniosków do organów administracji publicznej, zażaleń na postanowienia w toku postępowań administracyjnych, odwołań od decyzji organów administracji publicznej;

 • prowadzenie obsługi prawnej w zakresie obrotu nieruchomościami;

 • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjnych;

 • doradztwo i uczestnictwo w negocjacjach handlowych, postępowaniach mediacyjnych;

 • doradztwo i pomoc prawna w obsłudze przetargów;

 • doradztwo i pomoc prawna przy windykacji wierzytelności;

 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi;

 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, a także w postępowaniach egzekucyjnych;

 • reprezentacja klientów w stosunkach z ich partnerami biznesowymi, a także wierzycielami i dłużnikami.

 
 

ul. Bolesława Prusa 37/3

43-300 Bielsko-Biała

 

tel.: +48 733 594 087

tel.: +48 608 815 766

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl

 

NIP: 547-217-51-52

REGON: 366863230

ul. 3 Maja 4/11

43-400 Cieszyn

 

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl