Procesy inwestycyjne

 

 

PRAWO BUDOWLANE,

 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE,

 

REALIZACJE DEWELOPERSKIE

 

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych. W ramach usług z tego zakresu działalność Kancelarii obejmuje doradztwo przy planowaniu i przygotowywaniu inwestycji, reprezentację klientów w trakcie negocjacji z ich kontrahentami, a także w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje świadczenie usług prawnych dla przedsiębiorców z branży budowlanej, deweloperskiej, a także wykonujących prace geologiczne.

Klientom Kancelarii zapewniana jest pomoc prawna i zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z szeroko pojętym procesem budowlanym, a także w przypadkach działania z urzędu organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Obszar działalności Kancelarii obejmuje doradztwo w zakresie roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany, a także zastępstwo procesowe w sporach sądowych z gminami w celu realizacji tych roszczeń.

Dla Klientów Kancelarii przygotowywane są projekty umów deweloperskich, o roboty budowlane oraz dotyczące innych prac związanych z procesem inwestycyjnym, a także dokonywana jest ich analiza prawna i przygotowywane są na ich temat opinie prawne.

 
 

ul. Bolesława Prusa 37/3

43-300 Bielsko-Biała

 

tel.: +48 733 594 087

tel.: +48 608 815 766

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl

 

NIP: 547-217-51-52

REGON: 366863230

ul. 3 Maja 4/11

43-400 Cieszyn

 

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl