Prawo gospodarcze

 

 

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

 

Kancelaria Radców Prawnych Mariusz Adamczyk, Tomasz Gruszka spółka partnerska świadczy usługi prawne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych, jak również dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo bądź w formie spółek cywilnych. Obszar działalności Kancelarii obejmuje stałą lub doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym bieżące doradztwo prawne, zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, a także sądami administracyjnym, jak również w wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria świadczy także usługi prawne z zakresu prawa pracy, doradzając w sprawach związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, a także przygotowując stosowne regulaminy lub inne akty z zakresu prawa pracy.

Dla klientów Kancelarii zapewniana jest także pomoc prawna w negocjacjach prowadzonych ich z partnerami biznesowymi.

 

UMOWY HANDLOWE

 

Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu i przygotowywaniu umów zawieranych w obrocie gospodarczym przez przedsiębiorców z ich kontrahentami. Dla klientów Kancelarii przygotowywane są wzorce umowne, regulaminy, kontrakty menadżerskie, a nadto zapewniana jest pomoc prawna w trakcie negocjacji zawieranych umów.

Kancelaria analizuje i opiniuje zawarte już umowy wskazując na możliwe zagrożenia dla interesów prawnych klienta oraz na skutki prawne poszczególnych postanowień umownych. Doradztwo Kancelarii ma na celu wskazanie optymalnych dla klienta rozwiązań istniejących problemów wynikających z zawartych kontraktów i udzielenie pomocy prawnej odnośnie dalszych kroków prawnych.


 

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie tworzenia i rejestracji spółek handlowych, a także fuzji, podziałów i przekształceń. Kancelaria świadczy usługi prawne także w zakresie likwidacji podmiotów gospodarczych. Dla klientów Kancelarii zapewniana jest stała obsługa prawna organów spółek handlowych.

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 

Kancelaria doradza oraz świadczy pomoc prawną przy windykacji należności. W celu pomocy Klientom Kancelarii wyegzekwowania Ich wierzytelności od dłużników zapewniane jest zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, a także zastępstwo prawne w postępowaniach egzekucyjnych.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW
UMOWY HANDLOWE
PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 
 

ul. Bolesława Prusa 37/3

43-300 Bielsko-Biała

 

tel.: +48 733 594 087

tel.: +48 608 815 766

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl

 

NIP: 547-217-51-52

REGON: 366863230

ul. 3 Maja 4/11

43-400 Cieszyn

 

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl