Prawo administracyjne

 

 

PRAWO MATERIALNE ADMINISTRACYJNE,

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE,

 

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

 

Kancelaria Radców Prawnych Mariusz Adamczyk, Tomasz Gruszka spółka partnerska pomaga rozwiązywać problemy prawne powstałe na gruncie szeroko pojętego prawa administracyjnego materialnego. Dla Klientów Kancelarii przygotowywane są projekty pism w postępowaniach administracyjnych, w tym przygotowywane są zażalenia na wydane w toku postępowania administracyjnego postanowienia, a także odwołania od decyzji organów administracji publicznej. Analizowane i wyjaśniane są akty administracyjne stanowione przez właściwe organy, a w razie potrzeb udzielana jest pomoc prawna obejmująca wyeliminowanie tych aktów prawnych z obrotu prawnego.

Zakres świadczonych usług prawnych z zakresu prawa administracyjnego obejmuje zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowoadministracyjnych przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

 

 
 

ul. Bolesława Prusa 37/3

43-300 Bielsko-Biała

 

tel.: +48 733 594 087

tel.: +48 608 815 766

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl

 

NIP: 547-217-51-52

REGON: 366863230

ul. 3 Maja 4/11

43-400 Cieszyn

 

tel.: +48 602 854 850

kancelaria@adamczyk-gruszka.pl